Noi suntem o echipă de profesioniști cu experiență în contabilitate, fiscalitate și resurse umane și oferim servicii de calitate pentru o bună gestionare a afacerii tale. Ne recomandă serviciile de calitate, integritatea și discreția cu care abordăm orice problemă a clientului și faptul că suntem la curent cu modificările legislative

© 2017 Copyright ACR Contafisc | Toate drepturile rezervate

 

Blog

ACR Contafisc / ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6/2017.  / Majorarea Stimulentului de Inserție începând cu 1 aprilie 2017
a

Majorarea Stimulentului de Inserție începând cu 1 aprilie 2017

Majorarea stimulentului de inserție, începând cu 1 aprilie 2017 este o măsură adoptată prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6/2017.

Potrivit actului normativ menționat, “măsurile de stimulare a creşterii demografice constituie un element important în cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2017-2020. Printre acestea se numără şi majorarea la 650 lei a cuantumului stimulentului de inserţie, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, drept acordat părinţilor care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creşterea copilului, prevăzută ca măsură ce urmează a fi aplicată din trimestrul al doilea al anului 2017. ”

În prezent, cuantumul lunar al stimulentului de insertie este de 50% din cuantumul minim al indemnizației aferente concediului pentru creșterea copilului, iar aceasta din urma reprezinta, potrivit Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 85% din din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

Totuți, începand cu 1 aprilie, Guvernul a hotărât o suma fixa de 650 lei a cuantumului stimulentului de inserție, ceea ce înseamna o nouă crestere a acestuia în acest an, după cea din 01 februarie 2017,  când acesta ajunsese la 616,25 lei, odată cu majorarea salariului minim la 1450 lei.

Astfel, articolul 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,se completeaza cu 2 noi alineate dupa cum urmeaza:

“(4) Începând cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserţie se stabileşte la 650 lei.

(5) Pentru drepturile ulterioare datei prevăzute la alin. (4), cuantumul stimulentului de inserţie prevăzut se majorează prin hotărâre a Guvernului.”

CINE POATE BENEFICIA DE STIMULENTUL DE INSERȚIE

Stimulentul de inserție poate fi cerut de oricare dintre cei doi părinți ai copilului, iar acesta se poate solicita pentru fiecare naștere.

Persoanele care au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri impozabile în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului pot să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului (CCC) în vârstă de până la doi ani (respectiv trei ani, pentru copilul cu handicap), precum și de o indemnizație lunară, așa cum prevede Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010.

“Persoanele care, în ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit (…), beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară”, prevede actul normativ amintit.

DOCUMENTE NECESARE

Dreptul este acordat, în baza unei cereri și a următoarelor acte:

  • actul de identitate al solicitantului și certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie (originalele și copiile);
  • actele doveditoare care să ateste că, în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, solicitantul a realizat timp de cel puțin 12 luni venituri impozabile;
  • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
  • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate (faptul că solicitantul stă în România împreună cu copilul/copiii pentru care cere banii).

„Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința”, conform OUG nr. 111/2010.

Plata stimulentului de inserție încetează când copilul împlinește doi ani (respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap).

Totuși, în cazul persoanelor care obțin venituri cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani (respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap), acordarea stimulentului se prelungește până când copilul împlinește trei ani (respectiv patru ani, în cazul copilului cu handicap).

De retinut! Indemnizația de creștere și stimulentul de inserție nu se pot cumula, potrivit OUG nr. 111/2010. Asta înseamnă că plata indemnizației încetează înainte ca stimulentul de inserție să fie achitat.

Share
No Comments

Leave a Reply