Noi suntem o echipă de profesioniști cu experiență în contabilitate, fiscalitate și resurse umane și oferim servicii de calitate pentru o bună gestionare a afacerii tale. Ne recomandă serviciile de calitate, integritatea și discreția cu care abordăm orice problemă a clientului și faptul că suntem la curent cu modificările legislative

© 2017 Copyright ACR Contafisc | Toate drepturile rezervate

Author: admin

ACR Contafisc / Articles posted by admin
a

Programul START-UP NATION-ROMANIA- Rezumat program

Nota: la finalul articolului gasiti link-ul de unde se poate descarca: Schema de ajutor Start-Up Nation, Coduri Caen eligibile ( impartite pe categorii: productie, It, industrii creative, servicii, comert), Model plan de afaceri. Inscrierile in program vor incepe, cel mai probabil la sfarsitul lunii mai 2017, sau inceputul lunii iunie 2017. Conform Ordonantei nr 10/2017, pot beneficia de finantare prin Programul Start-up Nation-Romania, intreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare sau Legii nr. 1 / 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările şi completările ulterioare, și care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii cererii de finanţare, următoarele criterii de eligibilitate: sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare; sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei). este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică; au capital social integral privat; asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat pînă la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur...

a

Majorarea Stimulentului de Inserție începând cu 1 aprilie 2017

Majorarea stimulentului de inserție, începând cu 1 aprilie 2017 este o măsură adoptată prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6/2017. Potrivit actului normativ menționat, "măsurile de stimulare a creşterii demografice constituie un element important în cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2017-2020. Printre acestea se numără şi majorarea la 650 lei a cuantumului stimulentului de inserţie, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, drept acordat părinţilor care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creşterea copilului, prevăzută ca măsură ce urmează a fi aplicată din trimestrul al doilea al anului 2017. "...

a

4 motive principale pentru care să iți înființezi un SRL și nu SRL-D

SRL-D are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2) iar in cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat....

a

Ce este SRL-D și ce trebuie să știu despre SRL-D

Ai hotărât să iți deschizi propria afacere? SRL-D (Societate cu Răspundere Limitată-Debutant) este una din formele de organizare care s-ar putea să ți se potrivească. Poți alege forma de organizare SRL-D, dacă vrei sa iți înființezi o societate (firmă) fără a achita taxe la Registru Comerțului, sau dacă vrei să beneficiezi de alocație financiară în cadrul Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzători debutanți sau dacă vrei să beneficiezi de facilități pentru angajați....